Nem hittem a papoknak, nem hittem a guruknak. Elkezdtem utánajárni ennek magam. Objektív és tudományos szemlélettel eljutottam a Határig és még azon is túl. Visszatérve saját spirituális platformot hoztam létre és most erről beszélek. | I did not believe the priests, I did not believe the gurus. I started to look into it myself. With an objective and scientific approach, I got to the Frontier and beyond. I came back and created my own spiritual platform and that's what I'm talking about now.

Keresés ebben a blogban

Az Admin Szint

Az admin szinten többnyire olyan dolgok zajlanak, amik eddig eszébe se jutottak senkinek. Az egyiknek azért, mert olyan beidegződések merevedtek a köztudatba, hogy minden úgy jó, ahogy van és ami van, azt kell szeretni. A másikban meg az, hogy leboruljon és könyörögjön az egyik felé. Az egyikben bárkit, aki fejlődni szeretne azonnal eltapossák a béke és nyugalom megsértésének vádjával, ami egyet jelent a fennálló rend és a főnök (=isten) hatalmának megkérdőjelezésével, azaz a lázadással. A másikban a fejlődésnek nem szabtak etikai határokat, ezáltal olyan vadhajtások alakultak ki, amiket a regnáló elit magáénak tett. Mindkettő a másikra mutogat és vele riogat.

Az admin szint nem az, amire az egyik és a másik gondol, mert mindkettő önmagából indul ki. Nem, az admin szint nem az a hatalom, amire gondolnak. Annál egyrészről sokkal nagyobb, másrészről sokkal kisebb. Ám ilyen hatalmat nem lehet intézményesíteni a garanciarendszer nélkül, amire ezen a spirituális platformon jó lehetőségek vannak. Ugyanis a hatalomért vannak, akik bármire képesek és itt a bármi alatt biztosan többről van szó, jóval a képzeletetek határán túl, mint amit a jelen ismereteitekkel el tudtok képzelni. Első a legfontosabb az a személyzeti politika, ami nem engedi az arra felkészületleneket és méltatlanokat a forráskód közelébe. Ugyanis a forráskód nyílt, azaz bárki hozzáférhet, akárki mégse teheti.

Akik az admin szintre jutnak, egyáltalán nem rövid és könnyű időszakokat élnek meg. Rendkívüli lemondásokkal jár és sokszor övezik hosszan tartó komoly fájdalmak. Ezeket csak akkor lehet túlélni, ha tényleg mély meggyőződés az alapja, ami a nehéz időkben továbbvisz. Az admin szint a rendszerről és annak fejlesztéséről szól, ami itt a Földön a linux fejlesztőihez áll a legközelebb, akik ezt a szabadidejükben ingyen végzik. A helyzet az, hogy ezt pénzért nem lehet csinálni és az sem működik, hogy valakinek dolgozol, mert amit csinálsz, az a létező legnagyobb hatalom. Csak épp nem a játékban. Semmi, de semmi nincs benne, ami kapcsolatba hozható bármely Földön értelmezhető karrierrel. Nem akárkinek való, sőt, az elkövetkező 50 évben sikernek számítana, ha 2 embernek sikerülne. Ez részemről arról szólt, hogy kitaláljam, hogyan menthető meg a fizikai sík és az az érték, ami ebben az anomáliában a körülmények szerencsés alakulásával létrejött. Akik erre az útra lépnek, tovább dolgozhatnak ezen, javíthatják a hibákat és szerepet vállalnak az üzemeltetésben. Mindezt tízéves időléptékben, miközben az életük lelassul, kiüresedik és annyira nem történik benne semmi, hogy észrevehessék az apró jeleket, változásokat.

Akik tehát erre a hatalomra vágynak, biztosan nem jutnak el ide soha, mert a vágyuk a hatalomról szól és itt is igaz az, hogy a legjobb vezetőket nem a hatalomvágy fűti. Nézzük mi van most, amire lényegében ráfrissül az új rendszer. Most az van, hogy magukat istennek tekintő szellemi lények a felemelkedés után birtokba vennék és átalakítanák a világot, amit eddig a Nyugati Civilizáció uralt. Amikor magasabb dimenziós műveletekről beszélek, nagyon nehéz azt az idősíkra helyeznem, mert egyes elemei évszázados időléptékűek, mások évtizedes időléptékűek, míg vannak az évestől a percesig is. De nagyjából meg lehet benne határozni egy eseményhorizontot és ez a mi jelenünkben zajlik. Nagyjából arról szól minden, hogy ebbe az anomáliába sok olyan magasabb dimenziós tudat ragadt, akiknek kimentésére mindenféle ötletek születtek és mindenféle lények ezeket az ötleteket akarják úgy megvalósítani, hogy csak magukra gondolnak és a többieket nagy ívben leszarják. Az anomália feletti szférák részéről komoly igény fogalmazódott meg egy átfogó megoldásra, de egy se mert emiatt bemenni az anomáliába. Maradt az, hogy lépéseket tettek arra, hogy az anomáliából kiemeljék azt a lényt, aki erre képes lehet és most jönne a történetem a fejsérülésekkel, a tudatrendezéssel, a meditációig eljutásommal és a mélytransz tartomány elérésével. Miközben ezek a lények alattam és felettetek belekezdtek a maguk megoldásaiba, amit úgy jellemeznék, hogy tök hülye logikai rációval nem rendelkező lények elkezdték használni az isteni hatalmat földi látószögű emberekben.

Olyan, hogy Admin Szint eddig nem volt. Mint ahogy Játék Szint sem. A kettő teljesen összefolyt a maguk egyszerű világaiban, ami olyan kollektív társadalmakat szült, ahol a mágia tölti be azt a szerepet, amit itt a pénz. Mivel az agyuknak a racionális féltekéjét pont úgy zárták be, ahogy mi tesszük az intuitívval, a hangulat meglehetősen gyermeki, mintha a Legyek Ura játszódna élőben. Azzal a magas technológiai szinttel, ami rájuk maradt az egykoron itt létező galaktikus birodalomból. Amikor arról beszélnek, hogy ők fejlettebbek és felsőbbrendűek nálunk, az úgy néz ki, hogy van öt szempont, amiből kettőben valóban azok és ők ezt a kettőt felnagyítva kezelik a helyzetet úgy, mintha a másik három nem is létezne. Matriarchális társadalmakban élnek, amiket én az egész társadalmat behálózó szektoid diktatúráknak neveznék, ami spirituális erővel biztosítja a békét és a nyugalmat. Ha úgy nyúlnék bele ezekbe, ahogy ők teszik a szakértelem maximális hiányával a Földön, azonnal a felszínre törnének az évezredes feszültségek. Az admin pozíció tehát igényli azt a felelősségérzetet és kockázatvállalást, ami még itt a Földön is hiányzik az elitnek magukat nevezőkből és azt az építő-alkotó szellemű hozzáállást, ami a rendszer egészéért dolgozik, lehetőleg minden fél szempontjainak figyelembe vételével. Gyarlóságnak itt helye nincs, mert azonnal repül az admin szintről... először egy izolált környezetbe, ahol vizsgálat tárgyává válik, majd onnan ki vagy a szükséges tanulás után vissza az Admin Szintre. Az Admin Szinten szó szerint istennek kell lenni abban az értelemben, ahogy azt mi értjük, ami fényévekkel felette áll azok istenértelmezésén, akik itt istenként avatkoznak be. Mivel egyedül voltam egy kapacitásomat lényegesen meghaladó feladatra, az informatikai gondolkodáshoz és a holoprogramozáshoz nyúltam. Sikerült kijönnöm az elkészült, dobozos verzióval, ami automatán fut és így én is visszatérhetek a játékba.

Ám az Admin-Admin Szintről nem lehet soha többé visszatérni a Játék Szintre. Viszont felmerült a meditációim során az, hogy sok olyan dolgot ismerek, amiket a környező felső szférák nem, ilyenek például a szabadság, a feltöltődés, a pihenés. Azaz aki eddig ilyen szintű feladatvégzésbe került, az a végkimerülésig dolgozott és remélem még emlékszünk arra, amit az elején mondtam, hogy minden úgy jó, ahogy van és ami van, azt kell szeretni. Én nem voltam szívbajos azonnal lőni olyan lényekre, akik addig az előttük leboruláshoz voltak szokva és sok viszontagság után eljutottunk oda, hogy a saját feladatomban a saját magam által létrehozott rendszer lett az irányadó. Így jött létre az Admin-Játék Szint, ami lehetővé teszi a közvetlen beavatkozást a játékba, valamint az imént említett szabadságot, feltöltődést és pihenést azok számára, akik a tízéves időléptékben ezáltal pont úgy nyernek új lendületet, ahogy ti a tengerparti nyaralásaitok után.

Most jön a Kaland szempontjából izgalmas rész. A szellemi szintek képére átformált idegenek beavatkozásának sok okával egyetértek, ám abban nem, hogy mi legyen utána. Ugyanis bár a sérelmek elsorolása után sok mindenben igazuk van, abban nem, hogy amit ők művelnek utána, az sokkal rosszabb nekünk, mint ez a jelenlegi helyzet. Ezért megkezdtem a beavatkozásba beavatkozást, ami sajnos olyan komplex, amiről eddig ezen a weboldalon sikerült a legtömörebben, legrövidebben és legérthetőbben beszélnem. Ez a frissítés mindenkit érint, nem csak a földi embereket, hanem az égieket is, nem beszélve a szellemi szférákról. Az egész anomália nem anomália többé, hanem lehetőség a tanulásra az Élet Iskolájában, gyógyulásra a játékban, kalandokra az ÉlményParkban és kutatás-fejlesztésre, hogy ne legyen minden ugyanolyan évezredekig, ahogy eddig volt.

Az Admin és Játék Szintek különválása minden bizonnyal nagy meglepetésként éri azokat, akik a biztosra mentek nemes istenként kívánva élni gyarló emberként. Ez amúgy olyan információ, amit csak az érintettek értenek meg igazán és nekik külön üzenem, hogy ne reménykedjenek az égi segítségben, van elég bajuk nekik is, a fölöttük lévők pedig már a nézőtéren vannak a páholyok első soraiban. A legnagyobb hatalom a tapasztalat alapján mégis a média, mert hiába van sok pénzed, ha rommá unod magad és ez különösen igaz a hosszú- és örök életű felsőbb dimenziószinteken, ahol az energiával vannak így. Nem én szivárogtattam ki (úgyis letagadom), de a legtöbb isten, akik már visszafordíthatatlanul a kiválasztottjaikba horgonyoztak a login rendszer statisztikai adatai alapján a Játék-Játék Szintre kerültek és ez különösen emelni fogja az első évad sikerét. Megnyugtatásul közlöm, hogy itt senki sincs a tulajdonomban, ami viszont ott van, az a holografikus vetítésetek médiajogai.